દાદરા અને નગર હવેલી, દમણ અને દીવ અનુસૂચિત જાતિ/અનુસૂચિત જનજાતિ, અન્ય પછાત વર્ગો અને લઘુમતી નાણાકીય અને વિકાસ નિગમ લિ.

   
                    Language: English हिन्दी
 

હોમ

નાણાકીય સહાય

માંડળ  સભાસદ

સંપર્ક કરો

BOARD OF DIRECTORS

હમરો ઉદ્દેશ્ય આપનો નાણાકીય વિકાસ છે

 
   શ્રી પ્રફુલ પટેલ  માનનીય પ્રશાસક / આદ્યાક્ષ
   ડૉ  રાકેશ મિનહાસ  , આઈ એ એસ પ્રબંદક નિદેશક
   શ્રી અનિલ કુમાર સિંઘ  , આઈ એ એસ નિદેશક  / સંચાલક નો સલાહકાર
   શ્રી ગૌરવ સિંઘ રાજવત , આઈ એ એસ નિદેશક / વિથ સચિવ
   ડૉ  રાકેશ મિનહાસ  , આઈ એ એસ નિદેશક / સમાહર્તા (દ ન હ)
   કુમારી તપસ્યા રાઘવ  , આઈ એ એસ નિદેશક / સમાહર્તા (દમણ)
   શ્રી પ્રકાશ પરમાર નિદેશક
   શ્રી. સીતારામ જે. ગાવલી નિદેશક / પૂર્વ સાંસદ
   શ્રી ઇશ્વરભાઇ જી. પટેલ નિદેશક
આવશ્યક  દસ્તાવેજ
અરજી કેવી રીતે કરશો

 

 

ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો I

 
 

हिन्दी मे फार्म डौन्लोड करने के लिए यहाँ क्लिक करे I

 
  To Download forms in English click  here  
     
 

હોમ  નાણાકીય સહાય  | માંડળ  સભાસદ | સંપર્ક કરો