Dadra & Nagar Haveli, Daman and Diu Scheduled Caste / Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities Financial and Development Corporation Ltd.

   
                     Language: English | हिन्दी
 

હોમ

નાણાકીય સહાય

માંડળ  સભાસદ

સંપર્ક કરો

    નાણાકીય સહાય હમરો ઉદ્દેશ્ય આપનો નાણાકીય વિકાસ છે  
 

    જામીન

 
 
  જામીન
 
   

અરજદાર ઋણ માટે  જામીન રાખવી આવશ્યક છે.

 
  રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- થી અધિક ઋણ માટે.  
   

૧. અરજદાર ચાહે તો પોતાના અથવા જામીનદાર ની જમીન નું મૂળી ૧.૫ ગુણા ગીરવે રાહવું પડશે. .

 
   

૨. અરજદારે બે લોકો ના જામીન આપવા પડશે..

 
   

૩. અરજદાર દર વરસે પોસ્ટ ડેટડ ચેક જમા કરવો પડશે..

 
       
 

રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- થી ઓછી  ઋણ માટે.

 
   

૧. અરજદાર ચાહે તો પોતાના અથવા જામીનદાર ની જમીન નું મૂળી ૧.૫ ગુણા ગીરવે રાહવું પડશે.

 
   

૨. અરજદારે બે લોકો ના જામીન આપવા પડશે..

 
 

૩. અરજદાર દર વરસે પોસ્ટ ડેટડ ચેક જમા કરવો પડશે..

   

 

 
 

 

અરજી કેવી રીતે કરશો

જમીન

   

હોમ  |  નાણાકીય સહાય  | માંડળ સભાસદ | સંપર્ક કરો